Viktig informasjon frå kyrkja


 

Viktig informasjon frå kyrkja

Ved hjelp som til dømes sjukebesøk og soknebod ring 958 28 706 ( Arnstein Bleiktvedt) 

Eigne dåpsgudstenester med eit begrensa antal frå næraste familie kan etter avtale gjennomførast.  Det same gjeld vigsel, men med dei begrensningane som til eikvar tid gjeld. Også gravferder har begrensning på kor mange som kan delta og per i dag er det ei maksimal grense på 50 stk i Gol kyrkje og 40 i Herad kyrkje i kvar seremoni.

Dersom du har luftvegssymtom kan du dessverre ikkje delta i seremoniar.

Herad kyrkje er kvar tysdag kl 15-16 open slik at dei som ynskjer det kan vera der i stillheit og bøn.

Kyrkjekontoret er dessverre stengt for publikum, men kan nås på telefon 971 58 134 eller direkte til den enkelte medarbeider. 

·     

Facebook  Den norske kirke, Kyrkja i Hallingdal, Kyrkja i Gol og Herad eller kirken.no

 


 

 

                                               

 

                                              

 

                                              

Tilbake