Har du lyst til å bli frivillig?


 1. Har du lyst til å bli frivillig?

  Frivillig innsats er altavgjørende for aktive og engasjerende menigheter. Vi trenger deg, og du kan gjøre en forskjell for menigheten og for lokalsamfunnet. Det er mange gode og spennende muligheter!

  Vi trenger for eksempel noen som kan være med på

 • besøkstjeneste
 • barn- og ungdomsarbeid
 • sjåfører til og fra gudstjenester
 • kjøkkentjeneste

  og mye mer …

   

  Ta kontakt med diakonimedarbeider Sissel for mer informasjon. Tlf: 47627663 

   

Tilbake