Sorggruppe


"Sorggruppe- ei hjelp til sjølvhjelp.

Ynskjer du å delta i sorggruppe?

Kyrkja i Gol og Herad vil starte opp

ei sorggruppe måndag 15. november 

kl 18-19.00 på Gol bedehus. 

Gruppa er på 4-8 deltakarar.

Den byggjer på gjensidig hjelp, 

og er ikkje terapi eller behandling.

 

Treng du meir informasjon eller ved 

påmelding kontakt: Diakonimedarbeidar

Sissel Rudningen, tlf. 476 27 663 eller 

sissel.rudningen@gol.kommune.no

 

Arr: Diakoniutvalet i Gol og Herad

 

Tilbake