Ny vigselsliturgi - informasjon til brudepar


Den norske kyrkja har to liturgiar til bruk ved vigsel. Liturgien frå 2017 kan brukast av både likekjønna og ulikekjønna par, mens liturgien frå 2003 framleis kan brukast av par med ulikt kjønn.

 

Det er presten som veljer liturgien som brukast under vigselen. Dersom eit par har eit bestemt ynskje om liturgi, meldast dette til kyrkjekontoret innan 2 veker etter bestilling av vigselen

Tilbake