Åpent hus


Vel møtt på formiddagstreff på Gol bedehus

 

 

Åpent hus er et formiddagstreff for godt voksne, som arrangeres siste torsdag i måneden på Gol bedehus, fra kl.11.00 til 13.30.

Vi ønsker å skape et godt møtested og trosfellesskap for godt voksne på Gol.

Hjertelig velkommen til en trivelig formiddag!

Program for vinter /vår 2020:
Alle samlingene våren 2020 er avlyst pga. koronasituasjonen

 

Ved spørsmål og mer informasjon kontakt diakon Martha Frøyland Bleiktvedt
Tlf. 47627663.

 

 

Tilbake