Sangstunder i fellesrom i Helsetunvegen


 

Annenhver onsdagskveld er det sangstund spesielt tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi samles på fellesrommet i Helsetunvegen fra kl.18.30 til 20.00. Vi synger gamle og kjente sanger sammen med piano og rytmeinstrumenter. Vi lærer også noen nye sanger. Om du er ung eller gammel, eller om du kan synge eller ei, er du hjertelig velkommen! Vi deler musikkglede og trivelig fellesskap J 
 

 Pga. koronasituasjonen er samlingene avlyst inntil videre.  

 

Sangstunden er tilknyttet Kristelig Studieforbund.

Kontakt diakon Martha 476 27 663 for mer informasjon.

 

Tilbake