Råd og utval


Diakoniutvalet:Representant fra staben, Martha Frøyland Bleiktvedt
Medlemar:Inger Lagmannsgård,Ingebjørg Solhjell
Vara:Hilde Midtgård
Frivillige: Bjørg Hoftun, Ingegjørg Solhjell, Marian Pasten

Trusopplæringsutval: Representant fra staben, Britt Marie Haraldset Hafsås
Medlemar: Heidi Bråten,Jorunn Viljugrein Stake,Marita Stigen
Vara: Evi Anita Torp
Frivillig:Hilde Marie Berget

Kyrkjemusikkutval: Representant fra staben, Justin Vickery
Medlemar:Wenche Dahl - Michelsen Fløysand
Vara: Gunn - Astrid Frøysok
Frivillig: Karianne Østro

Kyrkjeutvalet: Representant fra staben, Ludvig Munkejord
Medlemar for Gol kyrkje. Ole dag Møllerplass, Sigurd Sato 
Vara: Ola Grønseth

Medlemar for Herad kyrkje:Ole Roar Hagen, Evi Anita Torp
Vara: Torgeir Aarhus

Representant til kirkens nødhjelp
Gunn - Astrid Frøysok , Wenche Dahl - Michelsen Fløysand
Vara:Hilde Midtgård 

 


 

Tilbake