Stell av grav


Gol og Herad kyrkjeleg fellsråd tilbyr stell av graver.

Gol og Herad kyrkjeleg fellsråd tilbyr stell av graver. Ein kan velja berre sumarstell eller både sumar og hauststall, evt berre haust.
Ein kan også plante sjølv om ein ynskja det og bestille stell av plantene eller både planting og stell.
Det blir krevd at det er plantekasse.
Sumarplanter blir planta fyst i juni. Plantar vi tidlegare har det lett for å fryse.
Haustplanting skjer en gang i september, avhengig av kor lenge sumarplantene er fine.
 
Prisar:
Planting,vatning og stell kostar kr 1466,- pr. år..
Vatning og stell kostar kr 1331,- pr. år.
Sumar og hauststell kr 1875.- pr.år.
Hauststell  kr.540 pr.år
Plantekasse kr 1186.-
Plantekasse inkl montering  kr. 1738.-
 
Det blir sendt faktura årleg som gjeld for eit år om gongen. 
Det er også mogleg å sette av pengar på fond som kan brukast mange år framover.
For spørsmål eller bestilling kontakt kyrkjekontoret tlf. 32029000
Tilbake