Soknemøte/årsmøte i Gol og Herad sokn


Soknemøte/årsmøte i Gol og Herad sokn

20. mars kl 12.30 på Gol bedehus rett etter gudstenesta i Gol kyrkje.

I tillegg til vanlege årsmøtesaker blir det i år soknemøte ei sak om gudstenesteforordninga i Gol og Herad.  Dette året er alle sokna i Tunsberg bedt om å ha ein gjennomgang av gudstenesteforordninga i soknet.  Saka er handsama i soknerådet og blir lagt fram for soknemøtet 20. mars.

Her finn du forslaget frå soknerådet om gudstenesteforordninga

Tilbake