Open kyrkje


Open kyrkje for Ukraina i Herad onsdag  18 – 19.30

Du er velkomen i kyrkja for stille bøn eller om du berre ynskje å tenne eit lys for alle dei berørte i konflikten i Ukranina

Tilbake