Bibel og husgrupper


Ynskjer du deg eit felleskap å prate om tru i? Vi tilbyr både bibelgruppe og husgrupper i Gol og Herad sokn. Bibelgrupper har hovedfokuset sitt på å lese bibel og forstå teksten saman. Ei husgruppe er ei gruppe vi samtalar om tru og trusliv. Ta kontakt med Arnstein på mail: arnstein.bleiktvedt@gol.kommune.no eller sms: 95828706.

Det er ein grunnstein i kristen tru at vi ikkje kan vere truande aleine. Vi treng å lære av kvarandre, inspirere og støtte kvarandre. Vi treng det viss vi skal, som det blir sagt i dåpsliturgien, leve og vekse i den kristne tru. Vi er i ei startfase med desse gruppene og tanken er at dei skal få lov å definere seg sjølv ut ifrå kva deltakarane ynskjer. Derfor har vi dette valet mellom å fokusere på bibeltekst eller  prate generelt om det kristne truslivet i det vi kallar ei husgruppe. Det er ikkje eit krav å tilhøyre ei bestemt kyrkje, og du er velkommen uansett kvar du er på trusvegen.


 
Tilbake