Til deg som skal ha urnenedsetjing


Ved kremasjon må urna setjast ned på kyrkjegarden seinast 6 månader etter dødsfallet. Den næraste familien avtaler tid med kyrkjekontoret om når denne handlinga skal finne stad. Det er opp til familien om dei vel å vera til stades, og kor mange andre dei vil ha med. Ein av kyrkja sine tilsette set ned urna. Det er også mogleg å ha med presten ved urnenedsetjing dersom dette er eit ynskje.

 

Tilbake