Middag sammen


Velkommen til å ete middag saman på Gol bedehus kvar andre torsdag i månaden.

 

Åpent middagsfellesskap med enkel middag!
Velkommen til å spise middag sammen hver andre torsdag i måneden på Gol bedehus (Sentrumsvegen 105)! Målet med arrangementet er sosial sammenkomst og fellesskapsbygging, og ikke et kristent møte.
Vinter/vår 2024: 8. feb, 14. mars, 11. apr og 13. juni.
Maten står framme fra 16.30 til 17.30 – kom og gå som du vil.
Maten er gratis. Det er mulighet til å gi ei gave til arbeidet.
Bedehuset er åpent fra klokka 16.00.
Ha gjerne tid til litt lek for barna, prat og hygge!
Åpent for ALLE!

Spørsmål? Vil du hjelpe til?
Gol og Herad kyrkjekontor - 32029000

Come together for a simple dinner (middag)!
Welcome to have dinner together every second Thursday of the month in Gol bedehus (Sentrumsveien 105)! The aim of this arrangement is social gathering and dinner, not a christian meeting.
Winter/spring 2024: 8. feb, 14. march, 11. april, 13. june.
Dinner is served from 16.30 to 17.30 – come and leave as you like.
Dinner is free of charge. It will be possibility to give a gift.
Gol bedehus is open from 16.00.
Please have time for the children to play, or to talk and have a good time – if you want!
YOU are welcome!

Questions? Want to help?
Gol og Herad church office – 32029000

Bilde: ivabalk på pixabay

Tilbake