Utviding av gravplassen ved Gol kyrkje


Det står enno att ein del arbeid på gravplassen. Det blir plass til 175 kistegraver og 90 urnegraver. I tillegg blir det heile 260 urnegraver på namna minnelund.Gravplassen og minnelunden opnar til våren.

Tilbake