Kyrkjene


Gol kyrkje og Herad kyrkje. 

Gol kyrkjekontor tlf. 32 02 90 00 

E-post: kyrkja@gol.kommune.no 

Gol stavkyrkje: Gol stavkyrkje A/S tlf. 32 02 99 50. 

Oset kapell: Oset Høyfjellshotell tlf. 32 07 39 20
 

Ved leige av Gol stavkyrkje  eller Oset kapell er det viktig at de på førehand har inngått avtale med prest om vigsel den aktuelle datoen. Dersom annan prest skal vere vigselsmann må de melde frå til den lokale presten i god tid.

 

Tilbake