Pynting av kyrkja-songar-musikk


Kontakt kyrkjekontoret i Gol. Då får de vite kva organist og kyrkjetenar som har teneste på dykkar vigselsdag. Ynskjer de å nytte eigen organist, må de melda frå om det.


Kontakt kyrkjetenar i god tid for å avtale tid til pynting av kyrkja.

Salmar og songar avtaler de med presten (sjå salmeforslag). Det øvrige musikalske stoffet avtaler de med organisten. Det vert primært nytta songar frå Salmeboka som høver inn i kyrkjeleg samanheng.

 

Tilbake