Kostnader


Gol kyrkje og Herad kyrkje 

Innanbygds*: Kostnadsfritt. 

Utanbygds Kr. 6300,- (inkluderer bibel, organist, kyrkjetenar og leige av kyrkje)  

Utanbygds dersom brud eller brudgom er oppvaksen og/eller har foreldre som er heimehørande i Gol kr. 1.740.-.

Prisane er med forbehold om prisendring


Kyrkjeleg fellesråd sender rekning for leige av kyrkje og kyrkjetenar/organist. Honorar til prest betalar de etter avtale med presten.


Gol stavkyrkje og Oset kapell:

Utleigar sender rekning for leige av kapell. Honorar til prest betalar de etter avtale med presten.


*Innanbygds = når brud, eller brudgom har folkeregistrert bustadadresse i kommunen der vigsla skal foregå. Innanbygds som leiger Gol stavkyrkje, Oset kapell avtalar og gjer opp med utleigar.


Meir om vigsel kan du finne den norske kyrkja si heimeside https://kirken.no/nb-NO/bryllup/

 

Tilbake