Slik går du fram


Gravferdsbyrå hjelper til med det praktiske i samband med dødsfallet, også det som gjelder gravferda. Blant anna å ta kontakt med kyrkjekontoret for å avklare tidspunkt for gravferda. Tidspunkt for gravferda blir som regel fastsett i løpet av dei fyrste dagane.

Presten vil deretter ta kontakt med næraste pårørande for å avtale nærare om innhaldet i gravferda. Det er vanlig at presten som skal forrette under gravferda møter dei pårørande i heimen for å planlegge gravferda.

 

Tilbake