Nominasjonskomitèen sitt listeforslag er levert


Soknerådet sin nominasjonskomité har no levert sitt listeforslag på kandidatar til soknerådsvalet 2023.
Her kan du sjå kandidatane.

Nominasjonskomitéen sitt listeforslag er no formelt innlevert, og er lagt ut til ettersyn.
Lista ser slik ut:

GOL OG HERAD SOKN

NR

NAMN

FØDT

1

Kjetil Thorgeir Storebråten

1962

2

Ingebjørg Olaug By Teigen

1958

3

Hilde Midtgård

1969

4

Helge Krusedokken

1973

5

Anne Anderdal

1996

6

Ellen Hesla

1953

7

Dag Vermåker

1976

8

Didrik Arup Seip Hjort

1959

9

Inger Lagmannsgård

1947

10

Ole Roar Hagen

1970

11

Sonja Vestheim

1969

12

Arnhild Viljugrein

1953

13

Bjørg Inger Møllerplass

1942

 

 

 

 

Valstyret skal sjå til at innkomne listeforslag stettar formalkrava og godkjenne lister innan 2. mai 2023. Sjølve valdagen er 11. september 2023, og det vert førehandsrøysting i perioden 10. august til 8. september.
Det skal veljast 8 faste medlemmer og varamedlemmer for soknerådet dei neste fire åra.

Meir informasjon om tider og stader for førehandsrøysting og dei ulike valtinga kjem etter kvart og vert annonsert i Hallingdølen.

 

Gol og Herad Sokneråd godkjenner lista på møte 20. april

Tilbake