Hugseliste i samband med gravferd


- bestille dødsannonse i avisa.

- bestille blomster. 

- tenke på moment til - eller skrive - minnetala.

- finne 6 personar som kan bære kista ut av kyrkja.

- velje songar og musikk til gravferda evnt. bestille songfolder 

- evnt. bestille lokaler og mat til minnesamvær.

 

Songar i gravferda skal normalt veljast frå salmeboka. Det er vanlig at pårørande veljer songar, og ofte også musikk. Prest, organist eller gravferdsbyrået kan hjelpe med å velje songar og musikk til gravferda. All musikk og song skal på førehand godkjennast av organist og prest, det er derfor viktig at dette avklarast i god tid før gravferda. 

 

Tilbake