Minnetale


Ofte seiast det nokon korte minneord om avdøde og /eller nokon ord om dødsfallet i starten av gravferda. Det er gjerne ein av dei pårørande eller presten (på vegne av dei pårørande) som held tala. Dersom andre ynskjer å si noko avklarast dette med forrettande prest på førehand. Dei nærmaste pårørande skal også gi samtykke til dette.

Dersom nokon ønskjer å tale ved kransepålegginga, gi æresbevisningar eller gjere andre tiltak i tillegg til gravferdsordninga skal det på førehand godkjennast av forrettande prest.

 

Tilbake