Kistegrav eller kremasjon m/ urnenedsetting


Dersom det er kistegrav blir gravferda avslutta ved den opne grava. Ved kremasjon følgjer ein kista til bårebilen og gravfølgjet blir ståande til bilen har køyrd bort.


I mange tilfeller veit dei pårørande om avdøde ønsket kistegrav eller kremasjon. Men avdødes ønskjer er ikkje alltid kjent. Den som sørgjer for gravferda kan da framsette begjæring om kremasjon.


Ved kyrkjeleg gravferd skal pårørande / gravferdsbyrå på førehand gi melding til kyrkjekontoret om det skal avsluttast med kistegravferd eller kremasjon m/urnenedsetting.


* Ved spreiing av aske/ privat gravstad kan ikkje kyrke eller prest medvirke i samband med gravferda Jfr. gravferdsloven §20.


Den som har fylt 15 år, kan skrive ein begjæring om at ein ønskjer kremasjon dersom ein døyr, denne må være underskriven og datert.


Urnenedsetting: Det er høve for pårørande til å være tilstades når urna blir sett ned på kyrkjegarden. Vanlegvis er det ingen kyrkjeleg medverknad ved denne handlinga. Det finst ei ordning som kan brukast dersom det er ønskeleg.

 

Tilbake