Kostnader


Gravferd er gratis i den kommunen den døde var folkeregistrert. Når det gjeld seremoni er den gratis i kyrkja for medlemer av Den norske kyrkja. All pynting  og ev. soloinnslag o.l. betalast av pårørande.Avgift ved kremasjon  i Gol dekkast av kommunen/ fellesrådet. Andre trussamfunn/religionar /utan noko tilknytning kan også lage sine seremoniar.  Det er ingen gode seremonirom i kommunen, men ta kontakt med kyrkjeverja for å drøfte plass for andre seremoniar om det er aktuelt. Det finns ulike lokaler å bruke i forhold til kor stor gravferda skal vera.
Dersom du ikkje er folkeregistrert i Gol, men ynskjer å bli gravlagt her så ta kontakt med kyrkjekontoret.

 

Tilbake