Båreandakt


Båreandakt brukast når det er ønskje om det, og kan utførast i heimen, på sjukehus og andre institusjonar eller i gravkapell/ bårehus. Andakt blir som regel leia av ein lek kristen, men presten kan spørjast. Jfr. Alminnelige vedtekter for båreandakt.

 

Tilbake